Välkommen

Vårt mål är att vara länken mellan lammproducent och ullköpare. 


Vi köper ull från lammproducenter, sorterar, klassificerar, paketerar och lagerhåller ullen. På detta vis kan vi möta behov av större köpare och erbjuda en homogen svensk ull i större partier. Ett måste för att svensk ull ska få en plats i industriella verksamheter.


Svensk Ull 

Svensk ull är en fantastik fiber med flera användningsområden. I flera år har den svenska ullen inte nyttats i stor utsträckning. Vi såg en möjlighet att vara en brygga mellan lammproducent och industri, med förhoppningen att vi ska kunna ta tillvara på mer svensk ull. 
Vårt huvudfokus är ull från korsningsdjur och gotlandsfåret. 


Användningsområden för svensk ull är många, för att nämna några; garn, nålfilt, stoppning m.fl.